רישום לסדנה

דואר אלקטרוני *
שם*
משפחה*
ארגון*
תפקיד בארגון
טלפון נייד*
חשבונית על שם*
מספר ע.מ. / ח.פ. *
כתובת למכתבים
רחוב ומספר
ת.ד.
עיר
מיקוד
אנא בחרו את שיטת התשלום המועדפת:
בהעברה בנקאית לפני יום הסדנה: בנק לאומי, סניף 678, חשבון 9459356
ביום הסדנה בהמחאה לידי: אייץ.אר.די הכשרות לגיוס עובדים
בהמחאה/העברה שוטף + 30 (חשבונית תינתן ביום הסדנה)
בכרטיס אשראי (ניצור איתך קשר לפרטים)
איך הגעת אלינו
הערותShare