מחשבון עלויות גיוס עובד לא מתאים

העלות הישירה והעקיפה של גיוס עובד לא מתאים לארגון הינה עצומה!
העלויות כוללות את המשאבים שהושקעו באיתור, מיון וגיוס העובד, האנרגיה הניהולית שהושקעה בהכשרת העובד החדש ובסופו של התהליך – במשאבים שנדרשו בכדי להוציא אותו מהארגון ולהתחיל את תהליך הגיוס מהתחלה.

בנוסף לעלויות הללו ישנן כמובן עלויות נוספות כגון איחורים ודחיות של פרוייקטים, הפגיעה במוראל הצוות עקב גיוס ועזיבת העובד הלא מתאים ולא אחת גם פגיעה ברמת השירות הניתנת ללקוחות הארגון.

במחשבון שלהלן אנו עוזרים לך לחשב את העלויות שלך לגיוס עובד לא מתאים.
נשמח לקבל את המשוב שלך לגבי הכלי ולגבי השימוש בו בארגון:  ליעקב-  yakov@hrd.co.il

אנו בטוחים שהעלויות הגבוהות הפתיעו אותך.
מחקרים שנערכו בחו"ל מצאו שעלות גיוס עובד לא מתאים יכולה להגיע לעלות השכר השנתית של העובד ואף להרבה יותר מכך.

אז איך מצמצמים משמעותית את הסיכון לגיוס העובד הלא מתאים?
מגדירים נכון את הפרופיל והגורמים הקריטיים להצלחה של המועמד המתאים, מדריכים את כל העובדים והמנהלים בשימוש בראיון התנהגותי ומוודאים שתהליך הקליטה של העובד האפקטיבי ביותר.

ShareShare