טופס הרשמה – סדנת פייסבוק


דואר אלקטרוני *
שם *
משפחה *
ארגון
תפקיד בארגון
טלפון נייד *
חשבונית על שם *
מספר ע.מ. *
כתובת למכתבים
רחוב ומספר
ת.ד.
עיר
מיקוד
איך הגעת אלינו
מה שיטת התשלום המועדפת עליכם?
הערות

Share

הוספת תגובה

הערה: אם את/ה רוצה לצרף את התמונה שלך לתגובה צריך לעדכן באתר Gravatar
Share