דוח מקורות הגיוס – 2010

שנת 2010 מסתמנת כשנה מלאת אתגרים בתחום הגיוס. אחרי שנה של צמצום משאבי קבוצות הגיוס בארגונים, אנו עדים לצמיחה בקצב הגיוסים ברוב הארגונים במשק ולדיווחים על ארגונים שמתקשים לאתר מועמדים טובים בפרופילים מורכבים.

לאור בקשות מארגונים רבים לקבל נתונים המשווים אותם עם עמיתיהם בתחום הגיוס, ובכדי לסייע בבניית תוכנית עבודה אפקטיבית ל-2010, קיימנו לראשונה בארץ את סקר מקורות הגיוס. בסקר השתתפו כ-200 אנשי ומנהלי גיוס מארגונים שונים והדו"ח המוצג כאן מבוסס על תשובותיהם לאחר ניפוי תשובות לא מלאות או לא רלוונטיות.

תמצאו בדוח המצורף מידע מרתק על התפלגות מקורות הגיוס בארץ ועל הפילוח שלהן בארגונים מתעשיות שונות היום, ועל כוונות הארגונים השונים לקראת השנה הקרובה.
מבנה הדו"ח:
  1. התפלגות מקורות הגיוס
  2. גיוס ברשת
  3. בדיקות רקע על מועמדים (דרך הרשת)
  4. מבנה צוות הגיוס (במיקוד באיתור מקורות גיוס)
  5. תכנון ל-2010
  6. חלוקה דמוגרפית של המשיבים על הסקר

לקבלת הדו"ח המיוחד ללא תשלום, יש למלא את פרטיך האישיים:

אנו מתחייבים כמובן לא לשתף את פרטיך עם כל גוף חיצוני

דואר אלקטרוני
שם
משפחה
ארגון
תפקיד
טלפון נייד
הערות
האם לצרף אותך לרשימת התפוצה של הדיוור המקצועי שלנו
Share

הוספת תגובה

הערה: אם את/ה רוצה לצרף את התמונה שלך לתגובה צריך לעדכן באתר Gravatar
Share